2016. február 4.

Megkésett:) - Kinizsi 100 / 2015. május - és 2015 számvetés

2015. május utolsó szombatján Milánnal teljesítettük a 35. Kinizsi százas hosszútávú túrát többnyire futva. "Egy meghatározó ÉLMÉNY volt, a javából, ha meg akarjátok tudni milyen javaslom menjetek el vicc nélkül ki kell próbálni". Írtam akkor egy Google+ bejegyzésben ami így utólag elég furán hangzik főleg leírva, de valahogy még mindig így érzem, ahogy azt is, hogy nem nagyon kívánkozok vissza még egyszer. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem megyek, mert soha sem lehet tudni, meg azt se, hogy lazának vagy egyszerűnek gondoltam volna a teljesítményt/teljesítést egyszerűen csak...

To translate this page, use the Google Translate program. Um diese Seite zu übersetzen, verwenden Sie die Google Translate Programm. Чтобы перевести эту страницу, используя Google Translate программы. Sorry, no time or language abilities do not allow for accurate translation :)

Kezdjük az elején egy kis kitérővel.
Szerettem volna 2015-ben sok hosszút menni, lehetőleg futva, majd idén 2016-ban szeretném ezt fokozni, és 2015 jól sikerült. Jó lenne, sőt jó lesz 2016-ban a nem várt kitűnő 2015-öt túlszárnyalni. Igazán azért is született kevés bejegyzés mert az eddigi évekkel ellentétben a sok gyerekek/munka/futás háromszöget sikerült jól kiegyensúlyoznom és a blogolás már a negyedik lett volna, és ez még egyenlőre varázslat. Egy szó mint száz nagyon "sok maraton" (több mint hónap:) 3 ultra és kicsit több mint 2600 futott kilométer jött össze. Idén növelem a szögek számát ami az elmúlt 4 hétben nem jött még össze sajnos a futás kárára.
Vissza a Kinizsi 100-hoz,
Készültem nagyon a túrára, a nevezésre (ami nem akkor és úgy lett ahogy megbeszéltük:). A Kinizsi 100 körül kialakult kultusz kissé tartózkodásra adott okot. 
Tudtuk, éreztük nem lesz vele gond, jól felkészültünk, tudjuk ezt a távot, nem vagyunk kezdők, nem volt kérdés a sikeres beérkezés. De közben bennem és szerintem Milánban is bujkált a kisördög, mit fogunk hibázni, hát mindjárt dupláztunk, tripláztunk, halmoztunk hibákat, szerencsére csak az idő és nem a teljesítés kárára.
Magáról az útról rengeteg beszámoló készül, sőt útleírás is, Milán is kitett magáért ezért ezt nem részletezném. Sőt mint kiderült és ezért mind a mai napig fejet hajtok előtte, a Kinizsi 100 legismertebb, Forester által készített youtubos videojának, a legvégén, állandó futótársunk Gábor szerepel (3x csinálta végig az "elvetemült").

A hibákról (mert abból tanul az ember): 
- Későn rajtoltunk, majdnem 8h kor, persze ez jó volt hisz a Nagy-Getén lévő pont 14h-kor nyit és akkora kellett odaérnünk nem előbb. Ezért nem is kapkodtuk el az elejét Kesztölc felé elég sokat vártam, mert, és mivel volt időnk Milán kiélte fényképezős énjét.
nem volt a toppon:) de csinálta
- Dorogról kiérve elfogyott a vizünk nagy része, főleg Milánt nullázta ez nagyon le a kitett hosszú, napos részeken, Tokodig frissítési lehetőség nulla volt. Így elég komolya problémával jelentkezett a vízhiány, dehidratáció, izomgörcs, levertség, dekoncentráltság. Milán nagyon küzdött, amihez egyébként nagyon ért. Tanulság, elébe menni bármiféle kimerülésnek, enni, inni, ha kell órát felhúzva, ha fél liter vized van és elmész egy kút mellett tegyél mellé még egy litert, soha egy szakaszt se spórolj, az egész bukhat rajta. Persze nem ártott volna jobban utána olvasni, akkor Dorogon tankoltunk volna. 
- Rossz felszerelés, ami egyáltalán nem volt rossz. Jól felkészültünk, kajával, zsákokkal, ruhával, cipővel. A hiba a fejlámpákkal volt, még világosba értünk 71-hez Bánya-hegyre, igaz itt volt egy jó óra amit egymástól alig 5 perc távolságban de külön mentünk. Pihentünk, szerintünk utólag sokat, ettünk, é indultunk, alig elindulás után világossá vált, hogy a fejlámám felmondta a szolgálatot 3 perc után, valami érintkezési hiba miatt hol ment hol nem, inkább nem. Így lett a viszonylag jó útból egy rémálom, ketten egy lámpával, tök ismeretlen terepen:(((. Így lett a teljes menetidő 19 és fél óra:), ami nem rossz de a vége nagyon nem esett jól.
Amit utólag meggondolnék az a cipő kérdése, akkor és ma is a legjobb cipőm a Saucony Xodus akkor a 3 gtx ma a 5 Gtx-et hordom. A Saucony Xodus 3 gtx egy vérbeli terepjáró, nagyon erős tartással, felépítéssel, igazán sok csillapítással, egy remek, sőt annál több, zseniális cipő de. Nagyon nagy mintázatú és kemény Vibram talpa van, ami kemény terepen, sárban, a legjobb, talajfogása hibátlan. A Kinizsi 100 útvonala viszont nagyon sokszor aszfalton vagy kemény kövön vagy keményre tömörödött kavicsos turista úton halad, ez egyik se kemény terep. Talán ha az egész útvonalon 5km-en kelletek a recék, de lehet annyin se. Ezért ma valószínűleg a Saucony Nomad tr-ben mennék, ami sokkal jobb kemény felületeken, jobban csillapít, kevésbé veszi igénybe a talpat, mint a kőkemény vibram hatalmas recéi. Aki ilyen hosszú útra készül, nagyon kényelmes, bejáratott, meg kockáztatom országúti futócipőben menjen, esetleg Hokában:) mint Milán. A Kinizsi nem indokolja a magashegyi Hanwagot:), szét ég a láb benne.
nem voltam már jó passzban:) 
Miért írtam próbálja ki mindenki? Azt gondolom, hogy egy jó edzettségű, aktívan sportoló, túrázó ember képes 100km-t legyalogolni egy nap alatt. Az út jelentős része úgyis fejben dől el, lesznek benne holtpontok és nehézségek ez biztos, de ha jól kezeli ezeket az ember menni fog. "Biztonságos keretek" között lehet határokat feszegetni, Magyarországon, sűrűn lakott településsel, sok kiszállási lehetőséggel, jó társaságban:).

Számomra az egész nagyon jó volt bár kétség kívül voltak benne hullám völgyek és azt gondolom többet nem megyek:) és egyenlőre ez nem sokat változott.

A szervezésben nem sok minden tetszett, de az út szép, az útvonal jó, felétől már oszlik a tömeg is, ezért méltán népszerű ez az igazán NAGYSZERŰ túra.

Adatokban 100km, 2930méter szinttel és 24h szintidővel amit mi 19:30 alatt tudtunk le.
A képek döntő többsége Milán műve, remélem nem haragszik, hogy használom, olyan képeit használtam amin rajta vagyok:). A rosszabb képek telefonnal:) készültek, Én minek cipekedjek ha Milán megteszi.    Last Saturday in May 2015 Milánnal completed the TOP 35 Kinizsi mostly long-running tour. "It was a defining experience, its best if you want to know what I recommend you go without a joke to be tried." I wrote it in a Google+ post that in retrospect it sounds pretty weird mainly written, but somehow I still feel the same way, as well, not much I have longed to return again. Of course, this does not mean that I will not go, because you never know, you would not be loose or simple thought of the performance / execution simply ...

Let's start at the beginning a little detour.
I wanted to go in 2015, a lot of length, preferably running, and then in 2016 I'd like to step up this year and in 2015 went well. It would be good, be good and even 2016 is not expected to surpass 2015 high. It also born a few entries because, unlike the previous years, a lot of kids / working / running triangle could well balanced and blogging has been the fourth, and this is for the time being magic. All in all a very "many marathon" (more than 3 months :) and ultra little more than 2,600 Mileage came together. This year, increase the number of angles which in the past four weeks has not come together yet, unfortunately, to the detriment of the run.

Back to Kinizsi 100,
Milan guessed suffered milan, milan wrote, I went with it :).
I prepared very much for the tour, making its name (which is not talked about it and I was like :). The Kinizsi cult formed around 100 gave rise to somewhat stay.
We knew we felt it will not be a problem, well prepared, we know this distance, we are not beginners, there was no question of a successful arrival. But while he was hiding in me and I think Milani is a little devil, what are we going to make mistakes, we immediately doubled, tripláztunk, accumulated errors, fortunately only at the expense of time and lack of fulfillment.
Himself the road made a lot of statements, and even travel writing also outdid herself Milan is therefore not go into details. Moreover, as it turned out, and so I bow my head in front of him to this day, the 100 most Kinizsi, by youtubos Forester's video, at the very end, in permanently running mate Gabor (3x done through the "vicious").
   
The errors (because one learns from):
- We will start late, almost at 8h, of course, because it was a good point on the Great Gete open 14h and when we got there was not much sooner. Therefore, no gawking toward the front Kesztölc I expected quite a bit because, as it was time for Milan and kiélte up shooting self.

- Reaching Dorogról sold out most of our water, especially Milano wiped it off very long, sunny areas, upgrade balls in the exposed facility was zero. So it is quite a serious problem appeared to lack of water, dehydration, muscle cramps, fatigue, dekoncentráltság. Milan really struggled, which otherwise very end. I learn to anticipate any kind of exhaustion, to eat, to drink, you should be pulled up to an hour, half a liter of water when you go there and do well is supplied with a one liter, one can never save A section on the whole it can fail. Of course, I should have had better read it then, then we would have to refuel in Dorog.

- Bad equipment, which was not bad at all. Well-prepared food, bags, clothes and shoes. The error was fejlámpákkal, even in daylight we offer 71 Mine Hill, it was a good lesson in what each other is only 5 minutes away but we went separately. We relax, we think a lot later, we ate, we started an after just start it became clear that the fejlámám gave out after 3 minutes, where because of a poor connection where you can not go, would rather not. It was a relatively good way is a nightmare, both as a lamp, completely unfamiliar terrain. (((This is how the entire journey takes 19 and a half hours :), which is not bad but the end was not very good.
 What you think about it later in the shoes of the question, it is still the best shoes and Saucony Xodus the three GTX GTX today, 5 et barrel. The Saucony Xodus 3 gtx a real off-road, very strong maintenance, set-up, really a lot of damping, a superb and even more brilliant but shoes. It takes a lot of hard texture and Vibram soles have that rough terrain, mud, best, flawless landing. The 100 Kinizsi path, however many times on asphalt or hard rock or hard packed gravel tourist track, it is not hard terrain. Perhaps if the whole route, you need to 5km en ducks, but do not be so. That is why today is likely to go in the Saucony Nomad tr, which is much better on hard surfaces, better damping, it takes less take the stand as a tough Vibram mighty ducks. Those who made such a long journey, very comfortable, established, risking a road running shoe to go, maybe :) Hóka than Milan. The Kinizsi not justify the high mountain Hanwagot :) feet into the sky in it.

Why did everyone try it? I think that is a good tempered resident, an active sportsman, hiker man is able to legyalogolni 100km in one day. A significant part of the road will be decided in the head anyway, it will be difficulties and deadlocks that's for sure, but if you treat these people will go. It can range from "safe limits" feszegetni boundaries, Hungary, densely populated settlements, many exit options, good company :).

For me, it was all very good though undoubtedly there were ups and downs and I think it will not go more :) and for now it has not changed much.

The organization is not much liked, but the road is beautiful, the route is good, half the crowd had split, so deservedly popular this really great tour.

Data 100km, 24h 2930méter levels and levels off over time what we knew we 19:30.
The majority of the images of Milan's work, I hope you do not mind that I use, so I used images of which I'm on it :). The phone pictures :) made worse, what if I cipekedjek Milan will do.